ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑ 18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ


ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ 08.30
ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 1

ΩΡΑ 09.00

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΤΡΓΙΑ & ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5

ΩΡΑ 08.30

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6

ΩΡΑ 08.30

Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α

ΟΡΘΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  & ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7

ΩΡΑ 08.30

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΟΡΘΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17

ΩΡΑ 18.00

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΡΙΤΗ 30

ΩΡΑ 09.00

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΟΡΘΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2

ΩΡΑ 09.00

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8

ΩΡΑ 09.00

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΡΑΤΗΛΑΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10

ΩΡΑ 09.00

Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΕΛΕΣΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10

ΩΡΑ 18.00

Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΤΕΛΕΣΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19

ΩΡΑ 18.00

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21

ΩΡΑ 09.00

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23

ΩΡΑ 18.30

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28

ΩΡΑ 18.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2

ΩΡΑ 18.30

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7

ΩΡΑ 18.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9

ΩΡΑ 18.30

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14

ΩΡΑ 18.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16

ΩΡΑ 18.30

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21

ΩΡΑ 18.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23

ΩΡΑ 18.30

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25

ΩΡΑ 08.30

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31

ΩΡΑ 09.00

ΩΡΑ 18.00

Η ΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 1

ΩΡΑ 08.30

ΩΡΑ 18.30

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 2

ΩΡΑ 18.30

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
Μ. ΤΡΙΤΗ 3

ΩΡΑ 18.30

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 4

ΩΡΑ 18.30

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 5

ΩΡΑ 08.30

ΩΡΑ 18.00

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

(12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6

ΩΡΑ 09.00

ΩΡΑ 18.30

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7

ΩΡΑ 08.30

ΑΝΑΣΤΑΣH

ΩΡΑ 22.00

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΩΡΑ 11.00

Α Γ Ι Ο Ν  Π Α Σ Χ Α

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ