ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2020

Κάθε Σάββατο ώρα 18.00 Εσπερινός
Κάθε Κυριακή ώρα 08.30 Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2020
Σάββατο 22.2. ώρα 09.00 Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο
Όρθρος, Θεία Λειτουργία & τέλεση μνημοσύνων υπέρ των κεκοιμημένων
ώρα 18.00 Εσπερινός & τέλεση μνημοσύνων υπέρ των κεκοιμημένων
Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2020
Τετάρτη 4.3. ώρα 09.00 Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
Παρασκευή 6.3. ώρα 18.30 Μικρό Απόδειπνο και οι Α΄ Χαιρετισμοί
Σάββατο 7.3. ώρα 09.00 Το θαύμα δια των κολλύβων του Αγ. Θεοδώρου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Κυριακή 8.3. ώρα 18.00 Πανορθόδοξος κατανυχτικός Εσπερινός με συμμετοχή όλων των ορθοδόξων Ενοριών της Στουτγάρδης
Παρασκευή 13.3. ώρα 18.00 Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων Μικρό Απόδειπνο και οι Β΄ Χαιρετισμοί
Παρασκευή 20.3. ώρα 18.00 Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων Μικρό Απόδειπνο και οι Γ΄ Χαιρετισμοί
Τετάρτη 25.3. ώρα 09.00 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 27.3. ώρα 18.30 Μικρό Απόδειπνο και οι Δ΄ Χαιρετισμοί
Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2020
Τετάρτη 1.4. ώρα 18.30 Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
Παρασκευή 3.4. ώρα 18.30 Μικρό Απόδειπνο και ο Ακάθιστος Ύμνος
Σάββατο 11.4. ώρα 09.00 Η έγερση του Λαζάρου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Σάββατο 11.4 ώρα 18.00 Εσπερινός
Κυριακή 12.4. ώρα 08.30 Κυριακή των Βαΐων
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
ώρα 18.30 Ακολουθία του Νυμφίου
Μ. Δευτέρα 13.4. ώρα 18.30 Ακολουθία του Νυμφίου
Μ. Τρίτη 14.4. ώρα 18.30 Ακολουθία του Νυμφίου
Μ. Τετάρτη 15.4. ώρα 18.30 Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου
Μ. Πέμπτη 16.4. ώρα 09.00 Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
ώρα 18.00 Ακολουθία των Παθών (12 Ευαγγέλια)
Μ. Παρασκευή 17.4. ώρα 09.00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως
ώρα 18.30 Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου
Μ. Σάββατο 18.4. ώρα 09.00 Θεια Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η ώρα 22.00 Ακολουθία της Αναστάσεως
Κυριακή 19.4. ώρα 11.00 Α Γ Ι Ο Ν   Π Α Σ Χ Α Εσπερινός της Αγάπης
Τρίτη 21.4. ώρα 09.00 Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 23.4. ώρα 09.00 Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
ΜΑ Ϊ Ο Σ  2020
Πέμπτη 21.5. ώρα 09.00 Κωνσταντίνου και Ελένης
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 27.5. ώρα 09.00 Απόδοση του Πάσχα
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
ώρα 18.30 Εσπερινός της Αναλήψεως
Πέμπτη 28.5. ώρα 08.30 Α Ν Α Λ Η Ψ Η  Τ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Ο Υ
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Kυριακή 31.5. ώρα 8.30 Πανηγύρι Ενορίας
ΙΟ Υ Ν Ι Ο Σ  2020
Σάββατο 6.6. ώρα 09.00 Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο
Όρθρος, Θεία Λειτουργία & τέλεση μνημοσύνων υπέρ των κεκοιμημένων
ώρα 18.00 Εσπερινός & τέλεση μνημοσύνων υπέρ των κεκοιμημένων
Δευτέρα 8.6. ώρα 09.00 Αγίου Πνεύματος
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Τρίτη 30.6. ώρα 09.00 Αγίων δώδεκα Αποστόλων
Όρθρος & Θεία Λειτουργία