ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Πριν την προσέλευση στο ναό οι ενορίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Doodle ώστε να δηλώνουν το όνομα τους και να επιλέγουν την ημέρα που επιθυμούν. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μέσα στο ναό είναι 90 άτομα.