ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Πριν την προσέλευση στο ναό οι ενορίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα orthodoxe-christen.net ώστε να δηλώνουν το όνομα τους και να επιλέγουν την ημέρα που επιθυμούν. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μέσα στο ναό είναι 90 άτομα.