Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μαίου Ιουνίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Μ Α Ϊ Ο Σ  /  M A I  2022

 

Κυριακή / Sonntag, 08.05.

Των Μυροφόρων / Der Myronträgerinnen

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30
Σάββατο / Samstag, 14.05.

 

Εσπερινός / Vesper

 

18.00

 

Κυριακή / Sonntag, 15.05.

Του Παραλύτου / Des Gelähmten

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30
Σάββατο / Samstag, 21.05.

Κωνσταντίνου κ. Ελένης / Konstantin u. Helena

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie

Εσπερινός / Vesper

08.30

18.00

Κυριακή / Sonntag, 22.05.

Της Σαμαρείτιδος / Der Samariterin

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30
Σάββατο / Samstag, 28.05. Εσπερινός / Vesper

 

18.00

 

Κυριακή / Sonntag, 29.05.

Του Τυφλοὐ / Des Blinden

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  /  J U N I  2022

 

Τετάρτη / Mittwoch, 01.06.

Απόδοση του Πάσχα / Entlassung Osterfestkreis

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie

Εσπερινος / Vesper

08.30

18.00

Πέμπτη / Donnerstag, 02.06.

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ / HIMMELFAHRT

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30
Σάββατο / Samstag, 04.06.

 

Εσπερινός / Vesper

 

18.00

 

Κυριακή / Sonntag, 05.06.

318 Πατέρ. Α΄ Οικ. Συν. / 318 Väter 1.Ökum.Konz.

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30
Ψυχοσάββατο / Seelensamstag, 11.06.

Βαρθολομαίου κ. Βαρνάβα /

Bartholomaios u. Barnabas

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία κ. Τρισάγιο Κεκοιμημένων /

Orthros, Göttliche Liturgie u. Totengedenken

Εσπερινός κ. Τρισάγιο Κεκοιμημένων /

Vesper u. Totengedenken

08.30

 

18.00

Κυριακή / Sonntag, 12.06.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ / PFINGSTFEST

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία κ. Εσπερινός Γονυκλισίας /

Orthros, Göttliche Liturgie u. Vesper der Kniebeugung

08.30
Σάββατο / Samstag, 18.06.

 

Εσπερινός / Vesper

 

18.00

 

Κυριακή / Sonntag, 19.06.

Α΄ Μτθ. (Των Αγίων Πάντων) / 1.Mt. (Aller Heiligen)

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30
Σάββατο / Samstag, 25.06.

 

Εσπερινός / Vesper

 

18.00

 

Κυριακή / Sonntag, 26.06.

Β΄ Μτθ. / 2. Mt.

Ὄρθρος κ. Θ. Λειτουργία / Orthros u. Göttliche Liturgie 08.30