ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2022

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2022

 

Από 01.  έως  04.08.22         Εναλλάξ Μικρή και Μεγάλη Παράκληση ώρα 18.00.

Παρασκευή        05.08.22    Εσπερινός της Μεταμορφώσεως ώρα 18.00.

Σάββατο    06.08.22    Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    07.08.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Από 07.  έως  12.08.22         Εναλλάξ Μικρή και Μεγάλη Παράκληση ώρα 18.00.

Σάββατο    13.08.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    14.08.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Εσπερινός για την Κοίμηση της Θεοτόκου ώρα 18.00.

Δευτέρα    15.08.22    Κοίμηση της Θεοτόκου

Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Σάββατο    20.08.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    21.08.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Σάββατο    27.08.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    28.08.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.