ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2022

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2022

 

Σάββατο    03.09.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    04.09.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Σάββατο    10.09.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    11.09.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Τετάρτη     14.09.22    Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Σάββατο    17.09.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    18.09.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.

Σάββατο    24.09.22    Εσπερινός ώρα 18.00.

Κυριακή    25.09.22    Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 8.30.