Η παγκόσμια οικογένεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας

“Τους Επισκόπους εκάστου Έθνους ειδέναι χρη τον εν αυτοίς πρώτον και ηγείσθαι αυτόν ως κεφαλήν”. (ΛΔ΄ Αποστολικός Κανών)

Α΄ Τα τέσσερα αρχαία ή πρεσβυγενή Πατριαρχεία

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Πατριάρχης ο κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Πατριάρχης ο κ.κ. Θεόδωρος Β΄
Πατριάρχης Αντιοχείας: Πατριάρχης ο κ.κ. Ιγνάτιος Δ΄
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Πατριάρχης ο κ.κ. Θεόφιλος

Β΄ Τα πέντε νεώτερα Πατριαρχεία

Εκκλησία Ρωσίας: Πατριάρχης ο κ.κ. Αλέξιος Β΄
Εκκλησία Σερβίας: Πατριάρχης ο κ.κ. Παύλος
Εκκλησία Ρουμανίας: Πατριάρχης ο κ.κ. Θεόκτιστος
Εκκλησία Βουλγαρίας: Πατριάρχης ο κ.κ. Μάξιμος
Εκκλησία Γεωργίας: Πατριάρχης ο κ.κ. Ηλίας Β΄

Γ΄ Οι πέντε Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Εκκλησία Κύπρου: Αρχιεπίσκοπος Ν. Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου ο κ. Χρυσόστομος
Εκκλησία Ελλάδος: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ο κ. Χριστόδουλος
Εκκλησία Πολωνίας: Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας ο κ. Σάββας
Εκκλησία Αλβανίας: Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας ο κ. Αναστάσιος
Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας: Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας ο κ. Νικόλαος

Δ΄ Αυτόνομες Εκκλησίες

Εκκλησία Φιλλανδίας: Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας ο κ. Λέων
Εκκλησία Εσθονίας: Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας ο κ. Στέφανος