ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2024
Σάββατο 01.06.24 Εσπερινός ώρα 18.00
Κυριακή 02.06.24 Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 08.30
Σάββατο 08.06.24 Εσπερινός ώρα 18.00
Κυριακή 09.06.24 Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 08.30
Τετάρτη 12.06.24 Η Απόδοση του Πάσχα
Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 08.30
Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός της Αναλήψεως χοροστα-
τούντος του θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αριανζού
κ.κ. Βαρθολομαίου ώρα 18.00
Πέμπτη 13.06.24 Η Α Ν Α Λ Η Ψ Η Τ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Ο Υ
Όρθρος & πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Αριανζού κ.κ. Βαρθολομαίου ώρα 08.30
Σάββατο 15.06.24 Εσπερινός ώρα 18.00
Κυριακή 16.06.24 Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 08.30
Σάββατο 22.06.24 Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο
Όρθρος, Θεία Λειτουργία & τέλεση μνημοσύνων
υπέρ των κεκοιμημένων ώρα 09.00
Εσπερινός & τέλεση μνημοσύνων υπέρ των
κεκοιμημένων ώρα 18.00
Κυριακή 23.06.24 Της Πεντηκοστής. Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 08.30
Δευτέρα 24.06.24 Του Αγίου Πνεύματος Όρθρος και Θεία Λειτουργία ώρα 09.00
Σάββατο 29.06.24 Εσπερινός ώρα 18.00
Κυριακή 30.06.24 Όρθρος & Θεία Λειτουργία ώρα 08.30