Η Ιστορία της Μητροπόλεως

Διατελέσαντες Μητροπολίτες:

1964-1968: Μητροπολίτης Πολύευκτος (Φινφίνης)

1969-1971: Μητροπολίτης Ιάκωβος (Τζαναβάρης)

1971-1980: Μητροπολίτης Ειρηναίος (Γαλανάκης)

Seit 1980: Μητροπολίτης Αυγουστίνος (Λαμπαρδάκης)

Κυριότεροι σταθμοί:

30 Μαρτίου 1960: Γερμανο-ελληνική σύμβαση για την πρόσληψη Ελλήνων εργατών

05 Φεβρουαρίου 1963: Ιδρυτικός Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας

Από τον Αύγουστο του 1969 η Ι. Μ. Γερμανίας ονομάζεται και Εξαρχία Κεντρώας Ευρώπης

20.12.1972: Καtαστατικός Χάρτης της Ι. Μ. Γερμανίας και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης

29.10.1974: Αναγνώριση της Μητροπόλεως ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου από το Κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Αρχές του 1978: Αποπεράτωση του Μητροπολιτικού Κέντρου και του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος στη Βόννη

01.06.1983: Κανονισμός Οργάνωσης Νεολαίας σε ενοριακό επίπεδο

19.09.1983: Εισαγωγή του μαθήματος των Ορθόδοξων Θρησκευτικών στην περιοχή του Μονάχου της Βαυαρίας

28.06.1985: Εισαγωγή του ελληνορθόδοξου μαθήματος των θρησκευτικών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

06.12.1988: Ιωβηλαίο 25 χρόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας (εορταστικές εκδηλώσεις στη Βόννη)

Περιοδικά:

Από Οκτώβριο 1967 μέχρι Ιούνιο 1968: “Φύλαξ” (μηνιαίο)

Από Απρίλιο 1972 μέχρι τέλους του 1979: “Ορθόδοξος Μετανάστης”

Αρχές του 1981 μέχρι σήμερα: “Ορθόδοξη Παρουσία” (τετραμηνιαίο)

Αρκετές ενορίες εκδίδουν ενοριακά φυλλάδια και δελτία

Δυνατότητες επιμόρφωσης:

Από το 1975 μέχρι το 1977: Σεμινάρια Ορθόδοξης Θεολογίας στο Παλαιοκαθολικό Θεολογικό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου της Βόννης

Από το 1965 μέχρι σήμερα: Ιερατικά Συνέδρια (ετήσια)